עסק הביש. בנימין גיבלי

החומר במאגר זה הינו לשימוש פרטי ולשימושם של מורים ותלמידים לצרכים לימודיים בלבד לאחר מות בעלה היא ממשיכה לגור בניו יורק
ביוני אותה שנה מונה לסגן ראש שירות המודיעין במרכזה עמדה השאלה "מי נתן את ההוראה? ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות

אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט.

15
בנימין גיבלי
בתחילת התמנה למפקד ענף מודיעין 1 שכלל את המודיעין הקרבי ויחידות המחקר
דליה כרמל
אברי אלעד, המפעיל של החוליה, שבשל אילוצי כונה בתקשורת "האדם השלישי", הגיע לישראל אחרי שנותר שבועיים במצרים בלא שנעצר
בנימין גיבלי
ביטחונה בכך מסתמך על זכרונה כי גיבלי הלך לפגישה בארבע עיניים עם לבון וחזר ממנה נרגש והורה לה לכנס קבוצה של קצינים לישיבה איתו
אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב גיבלי ידע על הזיוף, ואף הורה לבצעו
בתקופתו שם דגש על פיתוח יחידות ההאזנה של המחלקה, כולל פתיחת בסיסים ברחבי הארץ, הפעלת , והרחבת מחלקת המודיעין של לדליה כרמל הובטחה חסינות מפני הפללה בשל עדותה בפני הוועדה, אך העדות ניתנה על ידה בחו"ל, כאשר הגיע ל לקבלת העדות

בעדותה מסרה כי בנימין גיבלי כתב ביולי 1954 מכתב לרמטכ"ל משה דיין אודות הפעולה במצרים.

13
דליה כרמל
סירב להעלותו לדרגת אלוף בגלל חלקו בפרשת "העסק הביש"
דליה כרמל
בניו יורק נישאה ליהודי אמריקאי בשם הרברט גולדשטיין, ובמרוצת הזמן פנתה לעסוק ב, איסוף ובהם מתכונים של מזון האופייניים לקהילות ה השונות ברחבי ארצות הברית
עסק הביש
למרות הטלת הספק לא הצליחה הוועדה להגיע לחקר האמת וכתבה במסקנותיה שהוגשו לשרת ב־ : "לא שוכנענו למעלה מכל ספק המתקבל על הדעת כי ראש אמ"ן לא קיבל את ההוראה משר הביטחון פנחס לבון
העתק מכתבו של גיבלי לדיין מיום 1954 זויף על ידי מזכירתו דליה כרמל, על פי הוראתו של מרדכי בנצור ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט
מדוע לחקור את הפרשה ביומנו מסביר משה שרת מדוע פעל למינוי ועדת חקירה שתחקור את ה"פרשה": 3 התפטרות פנחס לבון 1955 בימים הראשונים של פברואר 1955 קיבל בן-גוריון מלבון העתק מכתבו לראש הממשלה משה שרת , שבו נאמר, בין השאר: "מסרת את החומר לחקירה נוספת לשאול אביגור

הרמטכ"ל, , ראה גם הוא את שר הביטחון כנושא באחריות.

3
דליה כרמל
הפעולה השלישית נועדה להתבצע ב- ביולי וכוונה נגד בקהיר ובאלכסנדריה
בנימין גיבלי
עם הקמת חטיבת המזון בקונצרן, בשנת , מונה גיבלי לעמוד בראשה, וכיהן בתפקיד זה עד , תוך הרחבה ניכרת של פעילות החטיבה
עסק הביש
אני הייתי אובייקט לרחמים או לסילוק חשבונות