נוסחאת השורשים. משוואה ריבועית

נבודד את x² בריבוע בצד אחד ואת המספרים בצד השני כאשר פרמטר לא מופיע במשוואה זה אומר שהוא שווה ל 0
לאחר מיכן יש משוואה ריבועית שאפשר לפתור על ידי הוצאת שורש כאשר המשוואה לא מסודרת צריך לסדר אותה לפני קביעת הפרמטרים

הצבת מספרים ופתרון לאחר שיש לנו את המספרים a,b,c אנו מציבים אותם במשוואת השורשים.

9
הצבה בנוסחת השורשים worksheet
היתרונות של השיטה הזו לעומת השיטה הקודמת שהנוסחה הרבה יותר קצרה וניתן ללמוד אותה בעל פה ביתר קלות, אולם השימוש במספרים מרוכבים בנוסחה זו מסובך יותר מבנוסחה הקודמת ועל כן יש המחשיבים נוסחה זו למסובכת מן השנייה
מחשבון לפתרון משוואה ריבועית
נפתור את שתי המשוואות בשיטת ההצבה
משוואה ריבועית
לעת עתה, הקבוע s אינו מוגדר
על מנת לקבוע את הפרמטרים כל איברים המשוואה צריכים להיות בצד אחד ובצד השני צריך להיות 0 ניתן לפתור את המשוואה הריבועית על ידי הוצאת גורם משותף
לכן במקרה זה יש פתרון יחיד כאשר יש מינוס ללא מספר לפני המשתנה זה אומר שהמקדם 1-

ב, דיסקרימיננטה Discriminant היא שמם המשותף של כמה מדדים מספריים הקשורים לפולינומים ולאובייקטים מורכבים יותר.

27
דיסקרימיננטה
Rotman, פרק 5, הוצאת Springer-Verlag
משוואה ממעלה שנייה
ראה משוואה 2 - קשר בין x ובין y
משוואה ריבועית סיכום
תלמידי 3 יחידות צריכים לדעת את דף זה