קול קורא משרד החינוך. קול קורא

שטף הקריאה כולל את מרכיב הדיוק, הקצב והפרוזודיה הנגנה מותאמת המערכות בתכניות השונות הינן רחבות וכוללות את כלל המגזרים התעסוקתיים, כך לדוגמא תכנית מקום רלוונטית גם לאנשי מגזר עסקי ולאנשי חינוך ברשות
תכנית אדוות מתמקדת באתגרי מערכת החינוךתוך מיקוד במארג היחסים הקונפליקטואלי ובדפוסי ניהול המקדמים אפקטיביות, זאת לצד תכניות תהודה לבכירים במערכת ולצוותי חברי הרשת ובניית גוף ידע רלוונטי כחלק מהתהליך צוות המיון פועל, בשיתוף עם המועמד, לברר את ההתאמות הנדרשות לתהליך המיון וליישומן ובהמשך במהלך התכנית

חשוב להוסיף עליהם ולעבד אותם בהתאם לצרכי ההוראה בכיתה.

12
תוכנית הלימודים
תכנית מקום מתמקדת ב חיזוק המרחב המקומי, בדגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לצורך שיפור השירותים לאזרח, צמצום פערים, עליית איכות החיים, יצירת מוביליות חברתית וטיפוח הקהילות המקומיות
קול קורא
תכנית העמיתים מתמקדת ב אתגרי שוק התעסוקה, מתוך רצון להתחבר לתהליכים חברתיים-כלכליים ולאומיים משמעותיים, והבנה כי עולמות התוכן של חוסן חברתי-כלכלי, ממלכתיות ורב-מגזריות נפגשים כולם בעולם שוק העבודה
תוכנית הלימודים
לכן, עולה הצורך בפיתוח עתודות הון אנושי, המייצגות את כלל הציבור בישראל, ופועלות יחד, במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח
המיזמים נועדו לקדם שינויים מערכתיים על ידי יצירת שפה משותפת סביב אתגרי הליבה במערכות השונות, הגדלת האמון בין השחקנים הבכירים במוקדי ההשפעה השונים, פיתוח בעלי התפקידים הקיימים ויצירת רשת של מנהיגים המחוללים שינויים משמעותיים במשותף מיומנויות אלף-ביתיות וראשית כתיבה וקריאה הילדים יבינו את העיקרון האלף-ביתי, יהיו רגישים ומודעים לצלילי השפה ויכירו אותיות בשמן, בצורתן ובצלילים שהן מייצגות
מטרת תכנית זו היא קידום האוריינות הלשונית המוקדמת של ילדי הגן, תוך הדגשת הרכיבים אשר סוללים את הדרך לרכישת מיומנויות קריאה וכתיבה יצירות אלה הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויש לבחור מתוכן בהתאם להנחיות ולשיקולי הדעת המפורטים בכל מעגל ומעגל

הילדים יהיו בעלי כישורי שיח ברמה מתאימה לגילם: יביעו את עצמם בעל פה ויבינו את הנשמע.

26
קול קורא
אפשר לפנות למפקחים או למרכזי קליטת תלמידים עולים במחוזות כדי לבקש הדרכה בנושא
קול קורא
התוכנית כוללת מודל התערבות לעבודה בכיתה הרגילה ועשר פרקטיקות לקידום שטף הקריאה
תוכנית הלימודים
בתום ההרשמה תתקבל החלטה לגבי המשך מועמדות בתהליך המיון