יונה פרק ד. משנה אבות

למרות זאת, עשרות מאמרותיו באגדה מוזכרות בתלמוד בשם רבו רבי יוחנן עוד כעס יונה על כי בני אשור שניצלו מהפורענות עתידים להתאנות לישראל בעתיד
סיפור יונה הנביא מחדד עניין מרכזי בתורת הנבואה: בעוד נבואת נביאי שקר מטרתה שתתגשם כדי שיוכח כוח נבואתם, הרי שנביאי אמת אמורים לצפות שנבואתם לא תתגשם אחר שמי ששעה לה סר מחטאו יונה קיווה שאלוהים לא יסלח לאנשי נינווה ואם אכן היה צודק, הרי שהעיר הייתה נהפכת כסדום ועמורה

יונה מתעלם מן העובדה שאותו אויב כרגע חזר בתשובה ומשרת את אלוהים בדיוק כמו שהעם הנבחר היה צריך לעשות.

21
יונה פרק ד
ספר יונה ב, שנת 1476 ויכוח ניטש על מועד חיבורו של ספר יונה
יונה פרק
אלוהים שוב קורא ליונה ומצווה עליו ללכת לנינוה ולקרוא לתושביה לחזור בתשובה
רבי חייא בר אבא
אלוהים עושה נס ומצמיח בין יום שיח שעלה על הסוכה והצל על יונה מקרני השמש
איך אתם חושבים שבני ישראל יקבלו את יונה כאשר הוא יבשר להם שבגלל בשורתו אנשי נינווה ניצלו? יונה הצטער מאוד על צמח שלא שתל, לא השקה ולא גידל אם אלוהים סלח לאנשי נינווה, הוא יכול לסלוח גם לי
אלוהים מצמיח שיח קקיון מעל ראשו של יונה בכדי שיהיה לו צל, בבוקר למרבה צערו של יונה השיח נעלם והוא מוצא עצמו מבקש שוב למות: "וַיִּשְׁאַל אֶת-נַפְשׁוֹ, לָמוּת, וַיֹּאמֶר, טוֹב מוֹתִי מֵחַיָּי" פס' 8 עם ישראל גרם לאלוהים לקנא בכך שהם השתחוו לפסלים ואבנים, עם ישראל גרם לאלוהים לכעוס בגלל שהחשיב אבנים לאלוהים

במצב שכזה, עדיף שיהיה מחוץ לעיר! השהות במעי הדג במים נבלע יונה על ידי ושהה בקרבו שלושה ימים ולילות.

ספר יונה
שוב ביקש יונה את מותו, מתעלף מחום השמש
יונה פרק ד
המילה ספינה היא מילה עברית מתקופת חז"ל בניגוד למילה אוניה שהיא מילה מקראית במקורה
יונה
יונה שמח שמחה גדולה שצמח הקיקיון הצל עליו מחום השמש והצטער מאוד כשהצמח נבל
חבריו לבית המדרש היו , ו על פי חז"ל, ניסה יונה להתחמק משליחותו כדי שתשובתם של אנשי נינוה לא תקטרג על ישראל שאינם עושים
רבותיי, נינוה, העיר בבבל, סימלה בעיני יונה היהודי את העולם האלילי, והתחליף לאמונה באלוהים המלחים שנאבקו בים הגועש הטילו גורלות כדי לברר מי האשם בהתפרצות הסערה, והאשמה נפלה בחלקו של יונה

ספר יונה מוכיח כי כל בני האדם שווים לפני אלוהים למרות שהם נבדלים בקריאתם.

20
ספר יונה
הבריחה האל מצווה על יונה ללכת לעיר , בירת , ולבשר לתושביה כי "עלתה רעתם לפני", כלומר שעשו הרע בעיני האלוהים
יונה הנביא
היום כמו אז, אלוהים דורש שנאמין בו ונבקש ממנו שיכפר על חטאינו
ספר יונה
יש הטוענים שאותו הנביא שניבא לישראל נבואת נחמה על הרחבת הגבולות בימי ירבעם השני הצטווה לאחר מכן ללכת לנינוה