גוגל מפות. וואלה! מפות

כאשר הגישה לגוגל מפות מתבצעת מתוך , כברירת מחדל, הנווט יוצג מהמיקום העכשווי של המכשיר אל נקודת היעד שנבחרה מפקד מניקרגואה הסתמך על מקטע לא מדויק בגוגל מפות והורה לחייליו לנוע בהסתמך על המקטע הלא מדויק
אתרים שונים בעולם תועדו באמצעות מצלמה נישאת על ידי אדם-כך לדוגמה בישראל מופו אתרים כגון , בירושלים ו גוגל מפות Google Maps תאריך השקה גרסה אחרונה 7

במצב זה ניתן לבחור גם הצגה של התנועה בכבישים לאורך המסלול.

24
גוגל מפות
ב- הודיעה גוגל כי הוסיפה לגוגל מפות ישראל את זמני ה הציבורית ודרכי ההגעה אליה ו בכל הארץ
וואלה! מפות
מפות ניתן למצוא גם תצלומי אוויר של כל ישראל ולראות את תוואי השטח
וואלה! מפות
גוגל מפות משתמשת בגרסת מפה דומה לזו של ולכן אין ביכולתה להציג אזורים הנמצאים סביב ה
מעקב אוטומטי על כל משתמשי גוגל שלא חסמו את דיווחי המיקום העצמי או שימוש בנתוני חברת שנרכשה על ידי גוגל אוסף התכונות הזה, מאפשר לעשות "סיור וירטואלי" במקומות שונים
החיילים ביצעו תנועה לתוך קוסטה ריקה ואף הסירו דגלים שלה בשטח זה ב- נגרמה תקרית גבול בין צבא ניקרגואה לקוסטה ריקה בעקבות אי דיוקים בגוגל מפות

עיקר הכבישים והרחובות מופו באמצעות רכב נושא.

1
גוגל מפות
תכונה זו ככל הנראה, תועבר ל- לאחר סגירת פנורמיו עליה הכריזה בספטמבר 2014
וואלה! מפות
על פי רעיון זה יצרו גוגל ו את ו-
גוגל מפות
המפה מתעדכנת מעת לעת כדי לשמור על עדכניות