רות גביזון. אודות חברת גרנליקס ביו

אבל היא התנגדה להרחבה המלאכותית של מעגל הזכויות שהתרחשה בבתי המשפט כאמור, פתרונות שונים אלה אינם הכרחיים ואף אינם נצחיים
על אף כל הקשיים שנפרסו ביושר במסגרת הטורים העיתונאיים החשובים האלה, ביקשו השלושה לטעון כי יתרונותיה של החוקה עולים על כל חסרונותיה גביזון מצביעה על כך שמדובר במתח אינהרנטי הטמון בזכויות האדם, ואולי אף פרדוקס, בין ההיבט הרעיוני-מוסרי לבין ההיבט המוסדי

ההכרזה לכל באי עולם איננה מקור התוקף המוסרי או המשפטי של הזכויות המנויות בה.

20
פרידה מהפובליציסטית פרופ' רות גביזון
ב- קיבלה תואר בפילוסופיה של המשפט מטעם
רות גביזון, האישה החילונית שהעריכה את השבת
אולם לא כולם האמינו להסבריו של ברק, כולל גביזון עצמה
זכויות האדם והדמוקרטיה / רות גביזון
הזכות לשוויון וההתנגדות לאפליה מבטאות את ההשקפה שלפיה - במובנים חשובים - בני אדם שווים, ויש להתייחס אליהם כשווים
דבריו אליו גרמו סערה ציבורית עזה ולימים טען שלא רצה בבחירתה, כיון שדעותיה בנושאים רבים היו ידועות מראש והדבר אינו ראוי לשופט המבקש להיבחר שיטות המשפט מגינות על ערכים אלה באמצעות איסורים משפטיים על פגיעה בהם ואיסורים המגבילים הן פרטים אחרים והן את השלטונות
ראשיתו בהומניזם המודרני, המעמיד את הפרט במרכז החשיבה המדינית, ובתורות המדיניות של המאה ה - 18, אשר ניסו להסביר ולהצדיק את מקורות כוחה של המדינה - ובעיקר את גבולותיו האמנה שמחזיקה 300 עמודים, נפתחת בהצהרת השניים כי האמנה נוצרה "במטרה לקדם את הסולידריות היהודית ואת תחושת האחדות ושותפות הגורל בין מרכיביו השונים של העם היהודי בכלל, ובמדינת ישראל בפרט, ואת הכבוד לכל אחד ממגזריו ומאמונה גמורה בשני העקרונות - שמדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, על המשתמע מכך, ושמדינת ישראל היא מדינה שהשוויון לכל אזרח והכבוד המלא לזכויותיו כאדם הם נשמת אפה"

למזלו של ג'ון ג'יי - קידומו המקצועי בשנת 1789 לא היה תלוי בדמות כמו זו של אהרן ברק, ושנה לאחר שסיים לפרסם את טוריו החוקתיים בעיתון - הפך לנשיאו הראשון של בית המשפט העליון האמריקאי.

29
זכויות האדם והדמוקרטיה / רות גביזון
לפי תפישה זאת, האידיאלים של דימוקרטיה וזכויות אדם הם אכן מובחנים, ובמקרים מסויימים יש ביניהם התנגשות
הלכה לעולמה כלת פרס ישראל, פרופ' רות גביזון
כיוון ההתנגדות הראשון מוחה על ה'טבעיות' של הזכויות
המועמדת לעליון שנחסמה על ידי ברק: פרידה מפרופ' רות גביזון
למשפטים ומדע המדינה; פרס חשין לחוקר בכיר על מצוינות אקדמית במשפט; ופרס ישראל לחקר המשפט
מבחינת ההגנה על זכויות האדם, התפישה המהותית של הדימוקרטיה הינה זו המאפשרת גיוס מלא, יציב ועמוק יותר של המערכת המשפטית, בשיטה של דימוקטיה פורמלית תוגנה זכויות האדם של מיעוטים, מזדמנים או קבועים, רק במידה שהרוב יסכים, מרצונו, שלא לפגוע בהן באורח נדיר, בפתח אמנת גביזון-מדן פתחה המשפטנית הבכירה צוהר לחייה האישיים
אפליה מוגדרת כהתנהגות שונה כלפי אדם מטעמים שאינם מצדיקים את השוני בהתנהגות הייתה חברת האקדמיה הישראלית למדעים משנת

היחס המזלזל משהו של ברק כלפי דיונים חוקתיים המתנהלים על גבי העיתון הוא עניין שכדאי להתעכב עליו.

2
פרידה מהפובליציסטית פרופ' רות גביזון
עמדת הדו"ח החלקי שונה במידת מה מהעמדה שבוטאה במאמר המוקדם
אודות חברת גרנליקס ביו
מכיוון שהזכויות, לפי תורות אלה, אינן מוקנות על-ידי השלטון האנושי, אין שלטון זה רשאי ליטול אותן
אודות חברת גרנליקס ביו