פיגור שכלי. מה זה פיגור שכלי, סיבות, מאפיינים ותוחלת חיים

פיגור פסיכו-סוציאלי הוא בדרך כלל פיגור קל, וקיימות הצלחות רבות בטיפול בפיגור זה ושיפור ממשי ביכולת השכלית, במיוחד אם הטיפול הוא יסודי ומתחיל בגיל מוקדם גורמים לפיגור שכלי טרום לידתי גורמים גנטיים תורשתיים: מחלות גנטיות רציסיביות הגנים נמצאים אצל שני ההורים באופן כללי, כשירות מערכות היחסים החברתיות של הילד עומדת במתאם חיובי הן למנת המשכל שלו והן לקיומה של סביבה משפחתית תומכת
בעית הערכה עמוד 795 מאחר שפיגור שכלי מוגדר במונחי כשירות אינטלקטואלית אקדמית וחברתית יחד, חיוני להעריך את שני המאפיינים הללו לפני שמסווגים אדם כמפגר בשכלו להערכתה של שוורץ 1993 ,הדיור הקהילתי בישראל אינו בנוי עפ" התפיסה של "רצף התפתחות" לפיו דייר המפתח כישורים נוספים לחיים בקהילה, מתקדם לעבר מסגרת דיור מגבילה פחות המעניקה יותר חופש בחירה ואוטונומיה

זוהי תמיכה קבועה שאיננה מוגבלת בזמן, העוזרת לפרט לתפקד באופן פעיל.

10
התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
ועדת האבחון יכולה גם להתבקש לתת חוות דעת בדבר דרכי הטיפול בו
מה זה פיגור שכלי, סיבות, מאפיינים ותוחלת חיים
הן קשורות למגבלות האינטלקטואליות ולא נובעות מתנאים או נסיבות אחרות כמו לשוניות או חושניות
פסיכופתולוגיה
זהו מצב שיש לו השלכות לכל אורך החיים ועל ההופעה החיצונית, על ההישגים האינטלקטואלים ועל התפקוד הכללי
אני מניח שלכך התכוונת ואני מסכים אתך ואימהות כאלה — שלוקה גם בחוסר במיומנויות מילוליות ואחרות, נוטה לבנות סביבה חסוכת התנסויות מעשירות מהבחינה הקוגניטיבית
גרייה חושית היא חשובה מאוד בהתפתחות המאוחרת יותר, על מנת שהילד יוכל לממש את הפוטנציאל הגנטי הטמון בו בכל גיל קיימת האפשרות לפנות לאבחון ולוועדת אבחון כדי לקבוע אם אכן מדובר באדם עם מוגבלות שכלית לפי הגדרת החוק

ילדים שמקור הפיגור שלהם הוא תרבותי משפחתי, לוקים בפיגור קל בלבד.

20
שיחה:מוגבלות שכלית התפתחותית
יו"ר ועדת הערר יזמן את הדיון על הערעור תוך 45 יום ממועד הגשתו
התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
ההחלטה של ועדת האבחון להטיל חיסיון על מסמך כלשהו תיכתב ותימסר לאפוטרופוס, כדי שיוכל לערער עליה
שיחה:מוגבלות שכלית התפתחותית
ילדים עם דרגה קלה של פיגור שכלי יכולים להגיע לרמת קריאה הדומה לזו של ילדים שבין כיתות ד'-ו ', ולומדים את הכישורים החינוכיים הבסיסיים הנחוצים בחיי היומיום שלהם