מענק קורונה פעימה ראשונה. מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה

תביעות למענק יכולות להגיש חברות ושותפויות שהגישו את דיווחי המע"מ שלהן ושעומדות בתנאים שנקבעו בחקיקה ובהם, בין היתר, שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 נע בין 18 אלף שקל ל-400 מיליון שקל וכן עצמאים שמחזור העסקאות שלהם בשנת 2019 נע בין 300 אלף שקל ועד 400 מיליון שקל, והייתה להם ירידה במחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2021 בהשוואה לחודשים אלו בשנת 2019, בשל התפשטות נגיף הקורונה, בשיעור של 25% ומעלה, לפי הפירוט הזה: גם חברות ושותפויות חדשות, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולות להגיש במסגרת זו תביעות למענקים, ככל שהן עומדות בתנאי הזכאות, ובהם: מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר עולה על 1,500 שקל וכן מחזור העסקאות בתקופת הזכאות מאי-יוני 2021 נמוך מהמחזור בינואר-פברואר 2020 למעשה, אותן אוכלוסיות, המפעילות את המשפחתונים, אינן זכאיות לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בתור עובד שכיר, לכן הן זכאיות למענק לעצמאים
בעקבות משבר נגיף הקורונה, בתי עסק ומקומות עבודה רבים נסגרו, ובין היתר משפחתונים, אלו שמפוקחים על ידי משרד העבודה והרווחה ואלו שלא, הפרטיים

דבר אחד בטוח: יהיו עוד תוכניות כבר בשבועות ובחודשים הבאים, בעיקר לחילוץ המשק ממשבר הקורונה, שהוא החמור ביותר שידעו העולם וישראל במאה השנים האחרונות: המשק הישראלי נכנס ערב ראש השנה לסגר השני, הבלתי נמנע נוכח העלייה המדאיגה במצב התחלואה מקורונה.

ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
מענק השתתפות בהוצאות קבועות נועד לסייע לעסקים שפעילותם צומצמה בהתמודדות עם הוצאות שאין ביכולתם להימנע מהן, ובהן תשלומי שכירות, ריבית, הוצאות ביטוח, חשבונות חשמל ומים וכדומה
מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה
המענק ניתן בהתאם לעמידה ובתנאי הזכאות השונים
תוכניות הסיוע בעקבות משבר הקורונה
אפשר לעיין בעמוד גם על: כתבה זו לא בתוקף יותר משום שהמועד האחרון להגשת הבקשה לקבלת מענק היה 01
אוכלוסיית יעד — מי זכאי? בעת כניסה לאתר, יש לבחור באפשרות של מענק סיוע לעסקים בתקופת קורונה, ולהגיש את התביעה על גבי טופס מקוון כאשר 'ניכויים' — למעט הפרשות לקרן השתלמות לעצמאי או לקופת גמל לקצבה, מס מקביל, ביטוח מועדף אובדן כושר עבודה, ניכויים על הכנסות מסרט, ניכויים בשל השתתפות ביחידות נפט
ההכנסה החודשית הממוצעת מהעסק — ' הכנסה חייבת מהעסק' הגדרה בהמשך לשנת 2018, ולגבי עוסק שהחל ב-2019 ההכנסה החייבת מהעסק לשנת 2019, כאשר ההכנסה הזו לפי העניין מחולקת במספר החודשים בהם עבד העצמאי בעסק או במשלח יד היא הגישה דוח שנתי ל-2018 בחודש מרץ 2019 והגישה דוחות מע"מ לשנת 2020

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות של האוכלוסייה.

21
ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
על מנת לקבל מענק סיוע לעצמאי, יש להגיש תביעה אל רשות המסים
מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה
למי שאין קוד אישי, יכול להירשם בחינם במספר שלבים לפי ההנחיות באתר
ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
מועד קבלת המענק אם נקבעה הזכאות של העובד העצמאי לקבל את המענק, התשלום יועבר תוך 10 ימים ממועד הזכאות אל חשבון הבנק של העצמאי שהיה מופיע אצל רשות המסים
ניתן לעדכן את חשבון הבנק במועד הגשת התביעה אוכלוסיית יעד — מי זכאי? ביום ראשון תפתח גם האפשרות לעסקים לבקש פיצוי על פגיעה כתוצאה ממבצע שומר החומות והמהומות שפרצו בערים תם סופית עידן מענקי ופיצויי הקורונה, אלא אם כן הגל הרביעי שהחל עתה יגרום שוב לסגר ולפגיעה קשה בעסקים ובעצמאים ויחזיר עובדים לחל"ת, מצב שראש הממשלה נפתלי בנט הגדיר אתמול ד' כפתרון האחרון לעלייה המחודשת בתחלואה
לאחר הגשת התביעה על ידי עצמאי, מנהל רשות המסים יקבע את הזכאות ואת סכום המענק תוך 10 ימים בלבד מימוש הזכאות — איך להגיש תביעה לקבלת מענק סיוע לעצמאי? יצוין שביום ראשון הקרוב מתוכננת פתיחת האפשרות לבקש פיצוי מהמדינה לפגיעה בעסקים כתוצאה ממבצע שומר החומות ומהמהומות שהיו בערים מעורבות

כתבה זו כוללת לגבי מענק סיוע פעימה ראשונה ופעימה שנייה, תוך כדי הפרדה לצורך הסבר.

מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה
חשוב לציין כי המענק הזה כולל "פעימה ראשונה" וכולל "פעימה שניה" שמרחיבה את תכולת העצמאים הזכאים
מענק סיוע למטפלות במשפחתונים המפוקחים של משרד העבודה והרווחה
נזכיר כי בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 שקל, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק
ארכיון: מענק סיוע לעצמאים (פעימה ראשונה) לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה
בנוסף לכך, אוכלוסיית העובדים העצמאים אינם מקבלים פיצויי פיטורים בעבודה, שכן הם עובדים אצלם בעסק של עצמם