חורשת גדעון. תאריך

ברשות מאמינים בעבודה משותפת עם הקהילות הסמוכות לשטחי הנחלים, ומקיימים פעילות חשיפה לתושבי האזור בנושאי חשיבותו האקולוגית של הנחל והשפעתו על איכות חייהם גדעון קבע את מחנהו במעיין חרוד, ובו ערך למתגייסים הרבים שנענו לקריאתו את מבחן שתיית המים
ביחד עם כל הגורמים המעורבים נמשיך להוביל פרויקטים לטובת שיפור הנחלים והנגשתם לציבור כל מהות אזור הגלבוע הוא נוף חקלאי וטבעי, ונחל חרוד בערוצו המקורי מצטרף כעת למראה הפסטורלי שהגלבוע יודע להציע

פעילותם כללה גם את ייבוש הביצה שהובילה לייבוש הערוץ, והאירוע היום הוא פריעת חוב עבורם ועבור הדורות הבאים שיזכו לנחל בצורתו המקורית".

18
פרטי הטיול
שי אלט , דובר המועצה אזורית הגלבוע
פרטי הטיול
הוא סיים את דבריו בהזמנת הציבור ללמוד את היסטורית היישוב והאזור כולו, כאבן ייסוד בהגשמת החזון הציוני בארץ ישראל
כפר יחזקאל
עובד נור אף הוא התייחס לסגירת המעגל המרגשת המתרחשת: "ראשוני המתיישבים שהגיעו הנה גאלו את האדמות, הקימו יישובים לתפארת ופיתחו חקלאות מפוארת
עובד נור, ראש המועצה: "מדובר על זרימת מים של כ- 70 קוב לשעה שתפתח היטב את הנחל ותתרום רבות לתחום התיירות שאנו מבקשים לקדם בגלבוע" חורשת גדעון צומחת בסמוך לפלג מקורי של נחל חרוד שמימיו מקורם במעין חרוד, הנובע כ-800 מ' מהחורשה
לאחר שנים רבות של עזובה הסדירה רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי את הפלג, ייצבה את גדותיו ובקטעים מסוימים שחזרה את הצמחייה הטבעית המאפיינת בתי גידול לחים הנוכחים בטקס גם הזכירו את החום הרב ששרר באזור, ואת חיוניותם של המים הזכים והקרירים, לאזור כולו

לפרטים נוספים: שי אלט, דובר המועצה: 058-6650088.

20
כפר יחזקאל
תאריך
לאורך הנחל ניטעו ע"י תלמידי בתי ספר מהגלבוע, עצי בוסתן ועצי חורש טבעי
פרטי הטיול
חורשת גדעון נקראת על שמו של השופט המקראי גדעון בן יואש, שהציל את ישראל מיד מדיין