צורת הדף. צורת ז'ורדן

אולם מ לא ניתן להקיף את רשות הרבים בצורת הפתח אלא רק את רשות ה בהלכות יש להרחיק ד' אמות בין ל , או להציב ביניהם
בשנת , יצא לאור פירוש על מהתלמוד הירושלמי צורת האות ' H' העמודים צריכים להימשך על פני כל רוחב הקנה שמעליהם, ואם הקנה ממשיך יותר משלשה טפחים כ- 24 ס"מ מעבר לאחד העמודים - אין זו צורת הפתח

היה זה לאחר שמונה שנות פעילות של הרב פינסון בתוניס, והוא סבל רבות ברדיפות מן השלטונות, שצותתו לו לכל שיחת טלפו שמו אותו תחת מעקב צמוד, וסירבו לחדש את דרכונו.

תלמוד בבלי
גם בדפוס זה, נפלו כמה טעויות של 'הבחור הזעצער' - הבחור המסדר את האותיות לדפוס
צורת ז'ורדן
כאשר שאלו על כך את הרבי, ענה שאין לתקן ולשנות בגוף טקסט הסדור, אלא באם רוצים, אפשר לציין ב בשולי הגליון
הרב ששינה את צורת הדף
התלמוד במהדורה זו , , מחולק ל, ובנוסף לפירושים המקובלים ו נכללים בו של התלמוד מ ל בתוספת מבואות, הסברים קלים, סיכומים, של חכמי התלמוד, תרשימים, תמונות ועוד
בדומה לצורה האלכסונית, הערכים באלכסון של צורת ז'ורדן הם ה של המטריצה לא ניתן לעשות את 2 הדפנות הראשונות מצורת הפתח, אולם ניתן להשלים את הדופן השלישית על ידי צורת הפתח
כמו כן משמשת צורת הפתח כמחיצה ל, כך שיהיה מותר לטלטל בתוכם, אף שהם פרוצים לכל רוחב צידם הרביעי, דבר הפוגם בהגדרתם הבסיסית כ פעמים מספר רצו לערוך שוב את הסידור, ולהגיהו מטעויות שלא הספיק הרבי לתקנם בהדפסתו הראשונה "לא הספיק הזמן להגיהו כדבעי"

אז הרבי מלובביץ ייעץ לאבא שלי לפרוס את זה על שני עמודים, וזה חלק מהגישה הכללית שלו, שמותר לעשות הכל למען העם".

19
צורת הדף
תלמוד בבלי
בשנת 2004 יצאה לאור גרסה ממוחשבת של תלמוד שטיינזלץ על גבי סדרה של בפורמט
צורת הדף
להלכה נפסק כשיטת רוב הפוסקים, שניתן להקיף שטח במחיצות לרשות היחיד, אף אם רוב המחיצות הם מחיצות של צורת הפתח
לדבריו, על ידי הלימוד של התלמוד המבואר שטיינזלץ "סר כל זיק של קדושה ואמונה", והדבר יביא לשכחת התלמוד ישנה לגבי קנה צורת הפתח העובר מעל מבנה, האם המבנה פוסל את צורת הפתח או לא
צורת הפתח כחלק מ המושב הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי בפולינום האופייני ובפולינום המינימלי מספקים בדרך כלל מידע חלקי; אלא שאם הם שווים, למטריצה יש רק בלוק ז'ורדן אחד המתאים לאותו ערך עצמי

ולמטה מכך ביאור רבי ישראל שנודע בשמו המפורסם החפץ חיים בגלל ספרו המפורסם על הלכות לשון הרע בשם החפץ חיים משנה ברורה.

26
הרב ששינה את צורת הדף
בנוסף, אנחנו נערכים להעלות אפליקציה משלנו כבר בשנה הקרובה"
צורת הפתח
ההוצאה לאור נעשתה בהדרגה, כרך אחר כרך, והסתיימה בשנת
הרב ששינה את צורת הדף
לדעת חלק מהראשונים והאחרונים, מדין התורה, ניתן להשתמש בצורת הפתח אף להקפת שטח שהוא על מנת להופכו ל