בן גוריון אוניברסיטה. 17

הם הפליגו במחלקה הרביעית של אונייה רוסית רעועה, חנו חניית ביניים ב, וב-6 בספטמבר 1906 ט"ז באלול תרס"ו הגיעו ל בבוקר הראשון כבר עבד בפרדסי פתח תקווה
ב-29 בספטמבר מסר למטה הכללי על החלטתו לפרק את מטה הפלמ"ח וב-7 באוקטובר מסר הרמטכ"ל יעקב דורי למטה הפלמ"ח איגרת בנושא שנוסחה על פי הוראות בן-גוריון ממשכורתו הנמוכה כמזכיר ההסתדרות, היה שולח מדי חודש כסף לפולה ולאביו בפלונסק

אולם אנשי המטה הכללי התנגדו לריכוז המאמץ במרחב סביב כביש תל אביב—ירושלים.

8
נשיא אוניברסיטה
הוא החליט לסגת וכתב שני מכתבי תשובה לאגרות מנהיגי ארצות הברית וברית המועצות
תואר שני אוניברסיטת בן גוריון
ביולי 1932 קרא בן-גוריון במועצת מפא"י לתנועת הפועלים "לכבוש את ההסתדרות הציונית", כלומר: להפוך לרוב בהסתדרות הציונית
17
למחרת מותו, הציע בן-גוריון את נשיאות המדינה ל, שנבחר לנשיא השלישי של מדינת ישראל
הוא החל במאמצים נמרצים לרכישת נשק ובהכנות לוגיסטיות כדי להפוך את ארגון ל שיוכל לעמוד לא רק נגד הכוחות הבלתי-סדירים של , אלא גם נגד מתקפת הצבאות של מדינות ערב דרישתו זו נתקבלה בחששות שתנועת הפועלים תאבד את צביונה
חברי האגודה התחייבו לדבר עברית בינם לבין עצמם ופעלו ללימוד השפה בקרב צעירי העיירה ב-28 ביולי הפליג יחד עם בן-צבי באונייה רוסית לחופשה בארץ ישראל, וב-1 באוגוסט נודע לנוסעים בלב-ים על פרוץ

מספר ימים לאחר שובו לסג'רה, ב-29 במרץ 1909, הגיע המשורר הלאומי בפעם הראשונה לארץ ישראל.

13
דוד בן
נעשה מדינה אחת, אלא שהמדינה הזאת תרצה להיות דמוקרטית
דוד בן
באוניברסיטת בן-גוריון ניתן ללמוד במסגרת הפקולטות הבאות - הפקולטה למדעי ההנדסה, הפקולטה למדעי הבריאות, הפקולטה למדעי הטבע והפקולטה למדעי הרוח והחברה
דוד בן
בן-גוריון ובן-צבי חזרו לארץ ישראל בחזות עות'מאנית: חליפה על פי האופנה הטורקית, אדום ושפם עבות