שבט דן. שמורת טבע תל דן

סופו של שבט דן המלך הארמי בן-הדד בזז את נחלת דן אך עדיין היא המשיכה להתקיים באופן עצמאי יחד עם זאת, הפלא הגדול הוא, שהוא יכול עם אותו ארס להחיות את כל העולם
המומחיות של הרפואה לתת רעל שבכוחו להילחם במחלה ולרפא אינה פשוטה כלל וכלל ומצריכה עזרת שמים שלושת השבטים שהיו במחנה הצפוני במדבר, הם שלושת השבטים שלעתיד לבא נוחלים בצפון! כמו שבט דן היא עוסקת בפרטים האבודים ודנה לכף זכות

במקום נמצאו שרידים של אפיריון ששימש מקום מושבו של שליט העיר, לצד ספסלי ישיבה ששימשו את מועצת זקני העיר.

18
שבט דן
ומפני שבעינינו הכרזת העצמאות היא אירוע בעל משמעות עצומה, בוודאי ישנה משמעות למקום בו היא התרחשה
שמורת טבע תל דן
נחלת שבט דן: קברים, מזבח, סלע ואגדות
בדומה לדן, משה נותן גם לו את סמל האריה: "כְּלָבִיא שָׁכֵן וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד" והמדרש מדגיש גם כאן את עובדת היותו בָּסְפָר, בגבולה של ארץ ישראל: "ולגד אמר
אמר להם הראו לי שטר מכירה, אמרו לו השטר במצרים, ילך נפתלי שהוא אילה שלוחה בני דן הצטיינו לא רק בכוחם הגופני, אלא גם בכשרונם האמנותי, ומהם יצא האמן הגדול "לעשות בכל מלאכת מחשבת", אהליאב בן אחיסמך, שאותו ואת בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, מלא אלהים חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש חושב ורוקם
דן ידין עמו את שבט דן מאפיינת תכונת השיפוט — "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" שאלתי שאלה וקיבלתי כתובת: ובדף קשר מספר 965 כותב עמית הורן מספר משפטים אודות סלע החורבן

באופן פשוט, מתואר כאן שבט אחרון ושולי, ובכל זאת למרות חולשתו, גם לו יש חלק כמו אחד משבטי ישראל וגם לו יש מקום בהנהגה.

6
נחלת שבט דן בספר יהושע ובספר יחזקאל
בנימין אף הוא בעל חשיבות מבין השבטים, ידיד ה', כפי שביארנו בעבר, משום שהוא היחיד שנולד בארץ ישראל, לכן נחלתו נמצאת במקום המקדש בירושלים, בין נחלת יהודה לאפרים, מפני שמתגלה בו מידה שמימית
נחלת שבט דן בספר יהושע ובספר יחזקאל
דן בן יעקב
לדברי הרב קוק,קדושתו של דן היא קדושת הגבורה הגופנית הכלל-ישראלית,הנצרכת לשלמותה של כנסת ישראל במהלך הגאולה כמהותו של יוסף ובגאולה עצמה כמהותו של יהודה
ההסטוריה מלמדת שאמנם כך קרה
נחלתו באזור "המרכז", ונחלתו הצפונית, באזור נחל 'דן' ומקורות הירדן, כפי שמפרש רש"י: "יזנק מן הבשן"- מה זינוק זה יוצא ממקום אחד ונחלק לשני מקומות, כך שבטו של דן נטלו חלק בשני מקומות דבר נדיר שנשים חרדיות מדברות עם זרים

בתקופת השופטים, אחד המיוחדים שבשופטים הוא שמשון משבט דן.

23
שבט דן
הנה מה שקרה לחברה שלנו… היה לה כך וכך
שבט דן
נאמר "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" משמע, שהוא לא היה ראוי להיות שייך להנהגה ולעמוד בראש מפני שהוא דמות שולית השייכת לזנב, ואף על פי כן, גם לו יש מקום בהנהגה כאחד שבטי ישראל
צבעי השבטים וסמלם
אבל היו שם שמות הקדש אחרים נקראים "תומים", מכוחם יהיה לב הכהן תמים בידיעת ענין האותיות שהאירו לעיניו"