אמנות האהבה. אמנות האהבה

את הלימוד הנ"ל ניתן לחלק לשני חלקים: למידה תיאורטית והתמחות מעשית שלב זה שונה משום שכעת יכול הילד להשפיע באופן אקטיבי על האהבה שיקבל, אך הוא עדיין לא עצמאי לגמרי
אמנות האהבה, כשאר האמנויות, מצריכה אימון והתרכזות הוא מעניק מעצמיותו, מכוחותיו וממאמציו למוצר אותו הוא מייצר, מוצר שלמעשה אינו שייך לו מרגע היווצרו, ועל כן הפועל קטן ככל שגדל מוצרו

מנהלת קבוצת "משתנים" להערכת תכניות חינוכיות וחברתיות.

23
אמנות האהבה של אריך פרום כמימוש ההומניזם המרקסיסטי/ מאי בייז
חשוב להדגיש כי פרום מדבר על המודלים האידיאליים של הורים לטענתו
אמנות האהבה
על פי פרום, בשלב מוקדם לדתות המוכרות לנו, שלטו דתות בהן הייתה דמות אלה אימהית דומיננטית
אמנות האהבה של אריך פרום כמימוש ההומניזם המרקסיסטי/ מאי בייז
על כן, שאיפתו הראשונית והבסיסית של האדם היא לצאת ממצב הבדילות ולהשיג אחדות עם העולם שבחוץ
למעשה, בניגוד לסברה לפיה אהבה היא נושא פשוט, נדיר למצוא אהבה בעולם המודרני הפועל מתייחס אל תוצרי עבודתו כאל מושאים הזרים והמנוכרים לו
אלוהים הוא עבורו סמל לאחדות ואהבה, אך כזה שקיים במציאות האנושית הפנימית ועל פיו הוא בוחר לחיות את חייו וכאשר חווים אהבה כזו, הקשיים משניים הם

למרות ששאף למצוא תשובה לשאלה זו, נמנע מרקס במכוון מדיון ישיר בבעיה מאחר שרצה להימנע מכל פשרה שהיא עם אידיאולוגיות דתיות או אידיאליסטיות שאותן ראה כמזיקות.

אמנות האהבה
פיתוח - תרגום עקרונות הפעולה של אריך פרום לכלים פרקטיים הניתנים ללמידה, התנסות ושכלול
האקדמיה לאמנות האהבה
האקדמיה שואפת להעלות את המודעות לחשיבותן של עקרונות אמנות האהבה, להרחיב את הידע ולעודד פרטים בחברה לפעול ברוח רעיונותיו של אריך פרום ביחס לעצמם, בחייהם הפרטיים והמקצועיים וכמשפיעים על החברה והאקוסיסטם
אמנות האהבה
הוא מנוכר כלפי הטבע שחדל להיות שלו, והגרוע מכל — האדם הופך להיות מנוכר לעצמו
מרקס אף טען, בהמשך לטענה הנ"ל, כי מן הראוי שבני האדם יגיעו להגשמה ולמימוש עצמי באמצעות דרך זו, דרך היצירה עלינו להתחיל ולראות באהבה כמעשה יצירה אותו יש ללמוד ובו יש להשקיע, בתקווה שנוכל בסופו של דבר להיות בקיאים ומיומנים בדבר אשר נקרא — אומנות האהבה
לבסוף, תהליך זה דורש אמונה הוא ידיעת הצלחתנו או כשלוננו באמנות החיים

הוא אף קובע באופן נחרץ: "בלא אהבה לא הייתה האנושות יכולה להתקיים אף יום אחד".

5
אמנות האהבה של אריך פרום כמימוש ההומניזם המרקסיסטי/ מאי בייז
חסרון חוויות אלו נעוץ בעובדה שהן זמניות וחולפות
האקדמיה לאמנות האהבה
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ מבוא שאלת המחקר של עבודתי זו הינה — כיצד יכולה להוות הגותו של אריך פרום- אומנת האהבה מימוש של ההומניזם המרקסיסטי
אמנות אהבה
יצירת החיות משמשת למען הישרדות בסיסית גרידא, ורק מתוך לחצים פיזיים