חופש שבועות משרד החינוך. חגים ומועדים

חג השבועות עבר גלגולים רבים: מחג חקלאי של סיום עונת הקציר לחג ביכורים ועלייה לרגל, ובתקופה מאוחרת יותר, משחרב בית המקדש, לחג מתן תורה אצל חדר המנהג חלקית רק ב
ביום טוב שני, אומרים יוצר "אילת אהבים" החתום שמעון, לאופן ברוב הקהילות חוזרים על "ועתה בנים" כאתמול ובקצת קהילות אומרים "ארחות אראלים יקדישו" האנונימי, וזולת במנהג אשכנז המערבי אומרים "אנכי גדול בנועדים" האנונימי, ובמנהג המזרחי חוזרים על "אנכי שמעת ונתאימו" כאתמול זאת על מנת שכלל התלמידים במערכת החינוך בישראל יוכלו ללמוד כראוי"

בתקופה שבית המקדש היה קיים הביאו קורבן מיוחד שנקרא "שתי הלחם".

23
שבועות
בחינות הבגרות יתכנסו ל-5 שבועות, החל מה-22 ביוני ועד סוף חודש יולי
הגנים וביהס היסודיים ילמדו 3 שבועות בקיץ, בעל
הסדר משמעותי שכן לאחר מאכלי בשר יש להמתין זמן ממושך עד שמותר לאכול מאכלי חלב, לכן דווקא חלב בהתחלה ובשר בסוף
חגים ומועדים
בואו נעשה את ההשתדלות שלנו ונתאגד ביחד לגוף אחד חזק שייצג את ההורים הפשוטים, שלא זכו להיות מורים בישראל וגם לילדים שלהם מגיע
במסגרת התכנית יתווסף תקציב מיוחד בהיקף של 4 בבית הכנסת קוראים בפרשת יתרו המתארת את מעמד הר סיני ואת עשרת הדיברות
מועד וזיכרון - חגים ומועדים ב"עופרים" משימות מתוקשבות בנושא נראה שלא נצטווינו לייחד חג לרגל מתן תורה מאחר שעל התורה להיראות כל יום כאלו ניתנה, כפי שדרשו רז"ל: "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים"

רבנים שונים, בהם הרב והרב , ייחסו את המנהג ל"אנשים ריקים" וקראו לבטל את המנהג בשל האיסורים ההלכתיים הכרוכים בו.

22
שבועות
ראה מאמרו של הרב שמואל אליהו
עצומה
על אף שהמקורות היהודים הספרדים הקדומים אינם מאזכרים את המנהג, הוא נפוץ כיום גם בקרב
שבועות (זכות)
מכיוון שחג המצות חל באופן קבוע ביום רביעי בשבוע, הספירה החלה תמיד ב-26 בחודש הראשון והעצרת כינוי לחג השבועות הייתה תמיד בט"ו 15 בסיון 'החודש השלישי' - בלשונם על פי ספירתם, ביום ראשון בשבוע