ברכה לפני השינה. קריאת שמע שעל המיטה

נמצא אם כן, שאדם שתפילתו אורכת כעשרים וחמש דקות מתחילתה עד עמידה, הזמן המוקדם להתחלת התפילה הוא עשרים וחמש דקות לפני הזריחה גם אם הכל יהיה טוב, יבוא יום והם ימותו מזקנה
ואם הוא מתפלל עמידה של שחרית בעת שהציבור מתפלל מוסף, נחשב כמתפלל במניין צל"ח ברכות ו, א; מ"ב צ, ל אמנם ציין שבבית ברוך פקפק בזה

אהרון התפלל על ידי הקטורת - ונעצרה המגפה במדבר יז.

19
ברכות ליום טוב
ובכל אופן, אם יש כבר מניין בבית הכנסת, המתפלל בעזרת נשים נחשב מתפלל במניין, הואיל ועזרת נשים נגררת אחר בית הכנסת
הברכה לפני האוכל
וְאָהַבְתָּ אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ
ברכה לפני קריאת שתי הלכות בסוף התפילה
וכך נוהגים חלק מיוצאי אשכנז באו"ה שם
המיוחד ביצחק שהוא המשיך ללכת בדרכו של אברהם אביו ותקנו לומר 'מזמור לתודה' תהלים ק , שאמרו חז"ל, שכל השירות עתידות ליבטל חוץ ממנו ויק"ר ט, ז
לדעת רבים מוטב שיתפלל ביחיד ב'ותיקין', ויש אומרים שמוטב להתפלל במניין לפני הנץ, ובלבד שיתחיל ברכות קריאת שמע אחר 'משיכיר' אבל אם אמר אפילו מילה אחת שאינה קשורה לברכה ולאכילה, כיוון שהפסיק בדיבור - הפסיד את הברכה, וצריך לחזור ולברך בשנית כדי לאכול שו"ע רו, ג, מ"ב יב

לר"ת, רא"ש ועוד - ברכה אחת, ולכן 'הערב' פותחת ב'ו' החיבור.

5
ברכה לפני השינה
וכתב המהרי"ל שכך המנהג אשכנז
ברכות לפני ניתוח
לדעת רוב הפוסקים, רק הפסוק הראשון מהתורה, ולכן כתבו הב"י והרמ"א מו, ט, שטוב לומר פסוק ראשון של שמע בסדר הקורבנות כדי לצאת בו ידי ק"ש
ברכה לפני קריאת שתי הלכות בסוף התפילה
כל הזכויות שמורות למחבר ניתן להעתיק קטעים מהספר שלא למטרות מסחריות מהדורה אלקטרונית באתר: ph