Blender הלוואות. השוואת הלוואות

אתר האינטרנט- כחלק ממהלך אסטרטגי שיווקי כולל עדכנו את גם את האתר וחידדנו את השפה השיווקית ואת המסרים שלנו לשמחתנו, מדובר על אחוזים בודדים
ההלוואה מיועדת לבעלי כרטיס ישראכרט בלבד בתחילה התמודדו החברות עם בעיות של ניהול סיכונים ושיעור גבוה של אי החזר הלוואות, אשר גרמו לתשואות נמוכות ואף הפסדים עבור המשקיעים שהלוו כספים באמצעות שתי הפלטפורמות

עם זאת, בגלל פרופיל הסיכון הגבוה של ההלוואות החברתיות, מומלץ להקפיד על חשיפה מינורית יחסית לאפיק ההשקעה הזה, ולא לבסס עליו את תיק ההשקעות כולו.

12
בלנדר
פחות מחצי אחוז עד היום, כל המקרים מלבד אחד שהוא חדש, הוסדרו בזכות הערבים ואף מפקיד לא נפגע היות והפיקדון משלם כבר את ההחזר כולל הריביות עוד ביום שנודע על הפיגור
זירות להלוואות חברתיות
בלנדר — הלוואות בין אנשים, מנפץ את המונופול, וכולם מרוויחים
בלנדר הלוואות
אתרי ההלוואות החברתיות קובעים את הריבית על ההלוואה בהתאם למספר פרמטרים, ובראשם רמת הסיכון של הלווה
האם חל שינוי בגובה העמלה לאתר? זאת תוך שימוש בכלים מתקדמים וידניים לפיזור חכם של ההלוואה, בדיקת יכולת החזר, טיפול בגבייה וכן את תנאי האשראי ההוגנים והטובים ביותר בשוק ההלוואות בישראל טריא נהנית ממוניטין ישראלי ובינ"ל חזקים
מדובר בריבית שקלית קבועה ולכן היא מקבילה ל5 כאשר המשקיעים משלמים עמלה קבועה בסך 0

כיום, ישנם 12 עובדים בחברה.

8
לוח הלוואות
הלוואות חברתיות — הצד של המשקיעים המשקיעים מצטרפים לאתר ההשקעות החברתיות לאחר הרשמה קצרה, במהלכה הם יבחרו בדרך להעברת כספי ההשקעה למנהלי האתר וללווים עצמם
זירות להלוואות חברתיות
אם תתקשו להחזיר תשלום — דברו עם המלווה ואל תתעלמו
בלנדר
צמיחה מהירה: מאז הקמתה של בלנדר, ניתנו הלוואות בסך 27 מיליון ש"ח