סיגל יעקבי. ערערה על החלטת לתקוף מאגר הנאמנים בתיקי פשיטת רגל

הדרישות שנקבעו במכרז משנת 2017 משקפות את הניסיון והרמה המקצועית הנדרשים מנאמן בהליכי חדלות פירעון של יחיד כתוצאה מכך נוצרה מתיחות בין יעקבי ו
בישראל יש רגישות מיוחדת לבית מגורים ולכן חייבים, בעיקר בעלי משפחות, מנסים בכל מחיר להימנע ממכירת הנכס ובצדק עו"ד יעקובי הציגה חזון מגובש ומנומק ביחס לאתגרים הצפויים באגף בשנים הקרובות והשכילה להצביע על מגמות ותהליכים נדרשים באגף לצורך עמידה במשימותיו וטיוב השירות לציבור הניתן על ידו

בערעור טוענת יעקבי כי בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט חגי ברנר , "קבע באופן משולל יסוד כי הממונה פועל בניגוד לדין.

ערערה על החלטת להתעלם ממאגר הנאמנים בתיקי פשיטת רגל
הכנ"ר גם ממליץ על עורכי הדין שמתמנים על ידי בית המשפט בתיקי פירוק ופשיטת רגל
הקהילה העסקית: סיגל יעקבי
יש להליך גם הגבלה על יכולת הפעילות הכלכלית בעתיד
סיגל יעקבי: עם כל כך הרבה פשיטות רגל
כך גם ביחס לרשימה שתגובש לפי סעיף 126 לחוק קביעת אמות מידה למינוי נאמנים העתיד -ל
בשנת 2017 מונתה לאפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית
ד - החוק קבע כי המבקש להיכלל ברשימות הנאמנים נדרש לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוק"

כמו כן, מבקשת יעקבי לקבוע כי כשיר להתמנות כנאמן בהליכי חדלות פירעון של יחיד, בתקופת הוראת השעה, רק אם הנאמן כלול במאגר הנאמנים שגובש על ידי הכונס הרשמי בשנת 2017 בלבד.

6
רגל צריכה להיות המוצא
ברבעון הראשון של 2019 הוגשו 4,401 בקשות פשיטות רגל, וברבעון הראשון השנה לפני פרוץ הקורונה ולאחר שחוק חדלות הפירעון החדש נכנס לתוקף הוגשו 6,286 בקשות
ערערה על החלטת להתעלם ממאגר הנאמנים בתיקי פשיטת רגל
מבחינת עובדים שלנו - יש עובדים גאים בארגון, ואני לא אתן לאף אחד יחס מועדף, אבל בטח אני לא אתן לאף אחד יחס מפלה"
ערערה על החלטת לתקוף מאגר הנאמנים בתיקי פשיטת רגל
היא טיפלה בכמה תיקי פירוק שהתנהלו בשנים האחרונות - בין היתר, בפירוק של בית החולים ביקור חולים, בפירוק רשות השידור, ובהליכי ההבראה של בית החולים הדסה