ספונסר ביומד. ספונסר

מדובר בנתון גבוה על רקע תשלום דמי ההבראה במגזר הציבורי ובחלק מהמגזר הפרטי מדובר על עליה בשיעור של 0
מנתוני העברת "משכורות הנטו" עבור חודש יוני השנה עולה כי כמות מקבלי המשכורות במשק עלתה בהיקף של כ-25 אלף איש, אבל היא עדיין נמוכה בכ-160 אלף איש לעומת הכמות שקיבלה שכר עבור חודש מרץ 2020, לפני תחילת משבר הקורונה והשפעותיו על המשק הישראלי מנתוני חברת מס"ב מרכז סליקה בנקאי , המפתחת ומפעילה את המערכת הלאומית המרכזית להעברת תשלומים בישראל ומעבירה כ-90% מהמשכורות במשק, עולה כי נמשכת מגמת ההתאוששות ממשבר הקורונה ובחודש יוני 2021 נרשמה עליה של כ-25 אלף איש במספר מקבלי משכורות הנטו לעומת חודש מאי

.

20
ספונסר
מדובר על עליה של יותר מ-3
משחק משקיעים השנתי
שכר הנטו הממוצע עבור חודש יוני 2020 עמד על 7,974
ספונסר
היקף תשלומי השכר עבור חודש יוני רשם זינוק בשיעור של 12
ביוני משולמים דמי ההבראה ומשכורת הנטו הממוצעת על סכום של 7,965 הנתון הזה מעיד על המשך מגמת ההתאוששות של שוק התעסוקה ממשבר הקורונה, למרות שהמשק עדיין רחוק ב-160 אלף משרות משיא ההעסקה טרום המשבר״
מספר מקבלי המשכורות עבור חודש מאי 20 ביוני 2021 עד 10 ביולי2021 עומד על 3 שכר הנטו הממוצע ששולם עבור משכורת יוני עלה בשיעור של 13

במרץ 2020 הועברו תשלומי שכר ל-3.

18
משחק משקיעים השנתי
הזינוק בהיקף תשלומי השכר מיוחס לתשלום דמי ההבראה במשק המתבצע עבור משכורת חודש יוני במגזר הציבורי ובחלק מהמגזר הפרטי
משחק משקיעים השנתי
במס"ב צופים כי על רקע החלטת הממשלה שנכנסה לתוקף בחודש יוני במטרה לשנות את מדיניות תשלום דמי האבטלה ולבטל אותו ברוב המגזרים, נראה במהלך החודשים הבאים עליה נוספת בהיקף התעסוקה במשק
ספונסר פורום שוק ההון
אודליה משה אוסטרובסקי, מנכ״לית מס״ב: ״היקף תשלומי השכר במשק הגיע בחודש יוני לשיא של כמעט 28 מיליארד ש״ח