אקולוגיה מחשבים. אוי הכאב, זה סופו של כל מחשב

מפעל חיוני שמספק פתרונות אקולוגיים דה גרסיה מציין כי מדי שנה מושמדות כ-1,000 טונות של סחורות מוברחות שנתפסות במכס של נמל אשדוד, במקביל לפעילות העיקרית של החברה — ייצור, השמשה ומכירה של מחשבים מחודשים, במחירים "חברתיים" Equitability, evenness — מידת השוויון בשפע היחסי של מינים שונים בחברה
דרך טובה יותר לביטוי שיעור הילודה הוא מספר הלידות לנקבה מגיל X ליחידת זמן, מכיוון שהצלחת הרבייה משתנה עם הגיל תחרות של ניצול Exploitation competition — לפרטים מתחרים מאותו מין או ממינים שונים יש דרישה לאותו משאב והם נבדלים ביניהם בקצב או יעילות הניצול

צפיפות Density — מספר הפרטים במרחב נתון מוגדר לפי שטח או נפח.

3
מפעל אקולוגיה לקהילה מוגנת יספק כ
רשימת המונחים שלהלן כוללת מונחים נפוצים בשימוש באוצר המילים האקולוגי
חברת נגב אקולוגיה תרמה עשרות מחשבים עבור ילדי באשדוד
החוליה המקשרת בין כל הדברים הוא אדם אחד, היזם דני קוגן, מנכ"ל ומייסד אקולוגיה לקהילה המוגנת, מי שהקים את אקומיוניטי והרוח החיה מאחורי רעיון שילוב הדאגה לאנשים עם מוגבלות והדאגה לסביבה
מפעל אקולוגיה לקהילה מוגנת יספק כ
נישה ממשית Realized niche — החלק של הנישה הבסיסית התפוס הלכה למעשה בטבע על-ידי האורגניזם, כתוצאה מיחסי גומלין עם מינים אחרים
האוטוטרופים אמנם משתמשים בתרכובות עתירות האנרגיה אותם יצרו, אך תרכובות אלה משמשות גם אורגניזמים אחרים לאחר הפירוק, האנרגיה הנוצרת משמשת את האורגניזם לבניית גופו ולתפקודו
סלקציה ל- K K-selection — ברירה לטובת תכונות במהלך החיים של אורגניזמים המקנה יתרון בתנאים של כושר נשיאה ותחרות רבה בבנק הפועלים הסתיימה לא מזמן פעילות מרוכזת, שבמהלכה נאספה כל הפסולת האלקטרונית של הבנק ועברה את תהליכי המיחזור השונים

סלקציה מכוונת Directional selection — שינוי בתדירות הופעת תכונה גנטית בכיוון קבוע ומוגדר, על-פי-רוב כתגובה לשינוי בתנאי הסביבה.

מילון מונחים באקולוגיה
קוגן חיפש דרך למלא בתוכן את החיים עם המוגבלות, וכאן התחבר הרעיון של מיחזור פסולת אלקטרונית
אקולוגיה לקהילה מוגנת
גנוטיפ Genotype — ההרכב הגנטי של הפרט, מכלול הגנים הקובעים את המבנה והתיפקוד, בין אם פעילים או לא
אוי הכאב, זה סופו של כל מחשב
גילדה Guild — קבוצת מינים שמנצלת טווח משאבים מסוים בצורה דומה
עקומות הישרדות ניתן לחשב במספר דרכים יצור יחידני Unitary organism — יצורים שמתפתחים לצורה סופית מוגדרת מראש
סימביוזה Symbiosis — א חיים בצוותא של אורגניזמים אחדים ב מילה נרדפת להדדיות מוטואליזם ע' ג אינטראקציה של מינים שבה השותפים קשורים בקשר אינטימי, קבוע והדוק ביניהם תחת קטגוריה זו כלולים ה חומרים אותם צורך האורגניזם לבניית גופו, ה אנרגיה הדרושה לתפקודו, וכן ה מקום הנדרש למחייתו

הומולוגי Homologous — דמיון במבנה או דגם בין מינים שונים הנובעים מהתפתחות אבולוציונית מאותו מקור קדום.

25
מפעל אקולוגיה לקהילה מוגנת יספק כ
משוב חיובי Positive feedback — מכניזם הומאוסטטי ע' הבנוי מתגובת שרשרת שבסיומה תנאי או תהליך בסיסי מסוים מותחל או מוגבר
מילון מונחים באקולוגיה
האוכלוסייה המותאמת יותר לניצול המשאב תדחוק בעזרת רבייה משופרת את חברתה מבית הגידול
סחורות מוברחות נגרסו על פי חוק במפעל מוגן בגליל
גמישות אקולוגית — יכולת התאמה מהירה לתנאי סביבה משתנים