בנק מסד כניסה לחשבוני. קבלת מידע על שירותים בחשבונך

תהליך ההצטרפות לשירות קצר ופשוט: - לקוח בעל חשבון פרטי לחץ - לקוח בעל חשבון עסקי לחץ העברת כספים מחשבון לחשבון : במסגרת הבנקאות הביתית — רמה 4 ביצוע פעולות בנק הדואר מאפשר לבצע העברות מחשבונך לצד ג' יש להגיש את הבקשה לביצוע ההעברה באמצעות מילוי הפרטים הנדרשים בהמצורף את הטופס המלא והחתום יש לשלוח בפקס למספר: 02-5005300 בכל פעם שברצונך לבצע העברה מחשבונך לחשבון אחר
דוגמת החתימה המופיעה על טופסי הבקשה חייבת להיות זהה לזו המופיעה בטופס פתיחת החשבון שלך בעלי חשבון עסקי בעלי ח

פ יכולים להצטרף לשירות "בנקאות ביתית" ברמה 1 בלבד.

קבלת מידע על שירותים בחשבונך
גרסה זאת הינה הראשונה בתהליך של התחדשות ובעתיד הקרוב יתאפשר ביצוע פעולות בחשבונך על פי הרשאותיך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
מתן השירות מותנה בחתימה על הסכם פתיחת חשבון לאחר דצמבר 2014
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
כל שעליך לעשות הוא להצטרף לשירות "הבנקאות הביתית" רמה 4 בסניפי הדואר או באמצעות הטופס המצורף
במסגרת מאמצינו לשפר את השירות ללקוחותינו אנו שמחים להודיעכם על הפעלת אתר בנקאות חדש המאפשר קבלת מידע עדכני על חשבונך באמצעות האינטרנט
את הטופס המלא והחתום יש לשלוח לפקס 02-5005300 ולאחר מס' ימים תשוייך לבנקאות ביתית - רמה 4

.

6
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך

.

30
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך
קבלת מידע על שירותים בחשבונך