בין הזמנים. בין הזמנים

מורה צדק כתב:זו דרכה של תורה שגם האשה תישא בעול, ולא תחשוב שבגלל בין הזמנים בעלה פטור מללמוד וצריך לשמור על הילדים שלו' באתר ישיבת "מרכז הרב" מובאים שיעורו של ראש הישיבה הרב יעקב שפירא שליט"א
מאידך, חלק מהישיבות מעדיפות להשאיר את בין הזמנים על כנו ולחזק במקום זאת את "ישיבות בין הזמנים", זאת כלקח ממלחמת יום הכיפורים, שבעקבותיה נשארו התלמידים ללמוד רצוף "זמן אלול" ה'תשל"ג ו"בין הזמנים" ו"זמן חורף" ה'תשל"ד דבר שיצר שבעה חודשים רצופים של לימוד וצ"ב הסתירה ואכן בחיפוש באוצר ובר אילן לא מצאתי של"ה אלא כמו שהביא הגרצ"מ

אני אם אני יוצא עם הילדים זה גן חיות, ים וכו' שזה יום שלם של ביטול תורה מוחלט ובערב עייפות מתישה, וסוף כל סוף הבית דורש את שלו.

9
בין הזמנים
ארגון "דרשו" פרסם עד כה 6 קובצי עת, המתפרסמים בישיבות לפני היציאה לפגרה והעוסקים ב"הלכות והליכות ל'בין הזמנים"
בין הזמנים
וכך היה מתנהל סדר יומי, בשעה שבע בבוקר הייתי שב לביתי לאחר תפילת שחרית בכדי לעזור לרבנית בארגון הילדים וכו', ובשעה שבע וחצי בדיוק הייתי מתחיל לכתוב ספרי תורה עד לפני השעה תשע
בין הזמנים בראי ההיסטוריה
מאידך תעודת עניות לתקופתנו הסוערת גלים המקפיצים אותה לדרך לא דרך, ורב החובל הקברניט בן הישיבה מצילה מלעלות על שרטון להיטבע חלילה בזעף סערת היצרים
אפשר לנחש הנה הוא שואל השאלה הנדושה ברחוב מאי קאמר פריץ מדינת תובל? לפעמים אורח החיים בבית לא כל כך מתאים לבחור שחזר בתשובה, וגם אם הוא מגיע לבקר ושומר על קשר חם עם ההורים ועם המשפחה המורחבת, הוא מעדיף שלא לשהות בבית שלושה שבועות רצופים הספרן הוותיק והמסור של ישיבת מרכז הרב עדיאל לוין ז"ל הראה לי פעם שר' אברום שפירא זצ"ל הסתמך על סעיף מפורש בשו"ע שיש לשמור על חודש ניסן כולו כ"בין הזמנים"
הכל טוב ויפה אבל אם כ"כ קל ללמוד בלי מסגרת בשביל מה צריך בכלל כולל? אין לי מושג לאיפה אתה נוסע בישיבות רבות ישנה חופשה קצרה אף בזמן ימי ה, בדרך כלל רק לארבעה ימים, מחצית מימי החנוכה

יצג כתב:יעויין מהרש"א חידושי אגדות שבת קיט ב, לגנאי : "ביטול תינוקות של בית רבן הוא מצוי בכל קהלה גם הבחורים מבטלין רוב הימים בבין הזמנים והולכים ברחובות בביטולים וטיולים.

17
לרגל בין הזמנים: זהו מספר המוקד הטלפוני שיסייע למטיילים
אמנם היה זה ביטוי, אבל ביטוי שמבטא
לרגל בין הזמנים: זהו מספר המוקד הטלפוני שיסייע למטיילים
ויסוד חשוב יש לדעת, כאשר מדגישים שהדבר בדיעבד, הבחורים ואח"כ כשהם אברכים הם לוקחים את זה בדיעבד ומשתדלים למלא את זמנם, אך כשכל הישיבה יוצאת לבין הזמנים, וכולם מדגישים שזה חובה לנוח, ואסור לבטל את זה, וישיבה שלא עושה בין הזמנים סרה מדרך ההשקפה, אז בין הזמנים עובר בבטלה
בין הזמנים: מהו בן ישיבה
יש כאלה ששומעים את הרב שך רק במה שנוח להם