נגזרת של ln. פונקציות ln לוגרתמית

לכן, כאשר x שואף ל — e 2 , הפונקציה תשאף לאינסוף הפונקציה מוגדרת כאשר המכנה שונה מ 0 וגם כאשר הביטוי בתוך הלוגרתמים חיובי
חורף 2018 שאלה 5 חקרו את הפונקציה א זאת ההגדרה של פונקציית ה ln והיא לא מבוססת על היגיון אלא על הגדרה

ביטוי זה חיובי לכל X לכן אלו נקודות מינימום.

פונקציות ln לוגרתמית
סעיף ב נשווה את הנגזרת ל 0
פונקציות ln לוגרתמית
לכן נקודת החיתוך עם ציר x היא 0 ,1
פונקציות ln לוגרתמית
נקודות החיתוך: ציר x : 0,e -1
לכן סביר להניח שתהיה אסימפטוטה אנכית בנקודות אי ההגדרה נמצא מתי המכנה שווה ל 0
לכן הפונקציה הקדומה היא f x לכן אין נקודות חיתוך עם ציר y

.

17
פונקציות ln לוגרתמית
במהלך חקירת הפונקציה לפעמים מבקשים למצוא את ערך הפונקציה עבור x מסוים
פונקציות ln לוגרתמית
כלומר: הערה: בגלל תחום ההגדרה של הפונקציה ln x , נשים ערך מוחלט בתוך ה-ln , על מנת להבטיח שהביטוי בתוך ה-ln יהיה חיובי
פונקציות ln לוגרתמית
לכן לפונקציה g x יהיו 2 נקודות השקה עם ציר הX