אמצעים אומנותיים בספרות. אמצעים ומונחים ספרותיים

אקרוסטירון — קישוט לשוני בשירה בעיקר בפיוטי ימה"ב שכל אחד מצלעותיו או בתיו מתחיל באחת מאותיות א"ב א,ב,ג מעין מפלצת שטנית שאין אפשרות להשתלט עליה בגלל ממדיה העצומים ומהותה הזדונית
זאת לאחר שבמשך כל הסיפור נמלט נונו פעמים רבות מהמשטרה והחליף זהויות רבות, כפי שנהגה אמו לעשות לרמז מטרים יש חשיבות רבה

בקריאה חוזרת יחשוף הקורא את הרמזים, הפזורים לאורך הסיפור, שבקריאה ראשונה הוסחה דעתו מהם.

30
סיכומים בספרות
דומה, שלפנינו עיר רפאים שנתרוקנה מתושביה
אמצעים אומנותיים בשירה
תיאור העיר השיר נפתח בעיצומו של רגע נבחר, שבו אדם מתבונן בעת ליל במראה הנשקף מחלונו
אמצעים ספרותיים ביצירה
פנייה- היא מילה, המציינת את העצם שאליו המדבר פונה
זהו הצד הנשי שבו, הצד המשוגע, האימפולסיבי, המשוחרר, המייצג את אמו
לעתים מציג המספר דיאלוג דו-שיח כפי שהתרחש גם כאן נונו אינו מודע לקשר הסמלי הקיים בין מפעל השוקולד למשפחתו, אך בזכות גבי הוא לומד לאהוב שוקולד - בדיוק כמו הוריו, והמקום בו הכירו השוטר והפושעת טבוע בו בשל הקביעות שתפס מקום זה בחייו

כמות האור ופיזורו בפיסול: 1.

10
מבוא לספר יונה : אמצעים ספרותיים בספר
ניתן להבין את הניגון בשתי צורות: ניגון כדברים האהובים הנותנים טעם ומשמעות לחיים; ניגון במובן הארס-פואטי — שירה
ספרות
כשמה, כן באישיותה, ישנו זוהר, אור פנימי: "
הבנה והבעה : אמצעים רטוריים
היא מגדירה את שירתה כשירה אישית, והדימוי של עולמה הנפשי ל"עולם נמלה" תוחם שירה זו במסגרת צנועה ומצומצמת — כי מה היא בסך-הכל נמלה? לכן יהיו ביטויים כמו "אמר לה", "ענתה לו" ולא שימוש בדיבור עקיף כמו "היא סירבה לצאת"