פורטל עובדי הוראה תלוש שכר. תלושי שכר משרד החינוך

התלוש שונה מאד מתלושי שכר של המגזר ברגיל וכולל בין היתר: דרגה, וותק, גמולי השתלמות וגמולי תפקיד השונים גמול ייעוץ בהתאם לסעיף 131 להסכם רופורמת אופק חדש, יועץ חינוכי המועסק בלפחות 7 שעות ייעוץ, זכאי לגמול ייעוץ
תשלום חסר ושגוי לעובד הוראה יגרום נזק כספי למורה, הן מבחינת השכר והן מבחינת ההפרשות העתידיות Teachers employed by the Ministry of Education, can now enjoy access to payslips via the ministry's website

חסמים אלה לא די בכך שהם משמרים את יחסי הכוחות בחברה אלא הם אף עלולים לגרום לכרסום בהישגי העבר, ולעצור את ההתקדמות לעבר שיפור איכות החיים בעתיד.

11
שינויים ועדכונים בשכר עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים מיום 1.9.2019
مشاهدة الأجر السابق زلات 3
الاخر هو أنا
כגון: פנסיה, קרן השתלמות, קופות גמל ועוד — מה שעלול לחשוף את המעסיק לתביעות
الاخر هو أنا
עבודתנו נעשית בבתי הספר בשיתוף הפיקוח והרשויות המקומיות
ערך השוויון בין המינים מושתת על ערך כבוד האדם באשר הוא אדם, ומערכת החינוך בישראל רואה בו יעד חשוב בעשייה החינוכית תלוש השכר של עובדי ההוראה במוסדות החינוך משרד החינוך והבעלויות השונות הינו תלוש מורכב וקשה לעריכה והבנה כאחד
View previous pay slips 3 פעילויות היחידה לשוויון בין המינים רחבות ומגוונות ומכוונות לכל מוסדות החינוך

حيث تشمل بمضمونها كل ذوي حاجات خاصة.

8
תלושי שכר משרד החינוך
גיוון זה מטרתו להתאים לכל מוסד חינוכי את התכנית המתאימה לצרכיו, לתפיסת עולמו ולקהילה שבה הוא נמצא: כנסים, ימי עיון, השתלמויות, תכניות התערבות ארוכות טווח ועוד
الاخر هو أنا
בעידן שלנו, שכר נשים עומד על 65% בקירוב משכר גברים, נשים עניות יותר וסובלות יותר מאלימות במשפחה
תלושי שכר משרד החינוך
כל שכבת גיל בוחנת היבט אחר של ההטרוגניות בכיתה ובחברה תוך עיסוק בערכים מתקשרים כמו: קבלת השונה, כבוד לשונה, סובלנות כלפי דעות שונות, הכלה, סובלנות וסולידאריות קישור ל העיסוק ב"אחר הוא אני" במסגרת "מפגשים מלב אל לב" - الاهداف 1
בנוסף, תשלום עודף למורה אינו כדאי למוסד וזאת משום שאינו מתוקצב ע"י משרד החינוך יחד אפשר לבנות תכנית מותאמת בעבור הרשות העירונית או מוסדות החינוך
שירותים אלו ניתנים ע"י מחלקת השכר ומחלקת מוסדות חינוך במשרדינו אנו ממשיכים להתמודד מדי יום ביומו עם מקרים של הטרדות מיניות ועבירות על רקע מיני

החינוך לשוויון — באמצעותו נוכל לייצר שינוי בתפיסות מגדריות מגבילות, וליצור מרחב בטוח לכל איש ואישה במערכת החינוך, בחברה הישראלית ובעולם בכלל.

16
שינויים ועדכונים בשכר עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים מיום 1.9.2019
בנוסף לכך, חשוב לטפח את החינוך להכלה ולקבלת השונות, באופן שוטף לאורך השנה במספר מסגרות של החינוך החברתי ערכי, הן במסגרות הפורמאליות שעת חינוך, שעה פרטנית והן במסגרות הבלתי פורמאליות הפסקה, מסגרות של חברת הילדים, טקסים וכולי
שינויים ועדכונים בשכר עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים מיום 1.9.2019
היום מתחזקת ההבנה כי גברים, כמו נשים, מתמודדים עם פערים ועם קשיים חברתיים הנובעים מהבניות חברתיות מגדריות, ולכן חשוב לתת מענה בתחום זה לכלל בני האדם
שינויים ועדכונים בשכר עובדי הוראה בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים מיום 1.9.2019
הן נשים והן גברים מוצגים באמצעי התקשורת בתפקידיהם הסטראוטיפיים המסורתיים, וזוכים ליחס חברתי המבוסס על תפקידי מינים מסורתיים שמושפעים מהבניות חברתיות