ישובים לפי רמזור. מתווה הרמזור • קבינט הקורונה: הנחיות למוסדות לימוד, אירועים, קניונים, מוזיאונים, חגי תשרי ועוד...

הלימודים במסגרות החינוך המיוחד, מסגרות של ילדים ונוער בסיכון ופנימיות ממשיכים אף הם לפעול כרגיל בכל היישובים כולל בערים אדומות וכתומות היא אחת הערים האדומות שהוטל עליהן סגר מלא
במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תפריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית קיום תפילות בחודש אלול ובחגי תשרי התקנות מסדירות לזמן מוגבל את אופן קיום התפילות המתקיימות בחודש אלול ובחגי תשרי בשל חשיבות התפילות במועדים אלה

עם זאת, במקום המצוי באזור ירוק או צהוב ניתן לאשר קיום אירוע שמספר השוהים בו גבוה מכך, לאחר שהרשות בחנה ומצאה שהתקיימו התנאים שבהוראות המנהל.

10
מתווה הרמזור • קבינט הקורונה: הנחיות למוסדות לימוד, אירועים, קניונים, מוזיאונים, חגי תשרי ועוד...
הפעילות בשטח פתוח תמשיך להתקיים בקבוצות של עד 20 תלמידים ואיש צוות חינוך
מתווה הרמזור • קבינט הקורונה: הנחיות למוסדות לימוד, אירועים, קניונים, מוזיאונים, חגי תשרי ועוד...
התנאים לקיום תפילה במבנה כאמור הם: הושבה במתחמים בקבוצות קבועות, ולכל קבוצה יוקצה פתח כניסה; בהושבת אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים, ככל הניתן, ולכל הפחות, מרחק של שני כסאות ביניהם; סימון כל מתחם על ידי מחיצות קשיחות או ניילון כך שלא יתאפשר מעבר בין מתחם למתחם; שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין מתחם למתחם; מינוי ממונה קורונה למקום שיהיה אחראי להסדרת כניסת המתפללים והתנאים הנדרשים; הצבת שלט בכניסה למבנה שבו יצוין גודל המבנה, מספר השוהים המותר ושם ממונה הקורונה; במקום שמספר השוהים הכולל בו עולה על 250, יש להעביר תשריט מפורט של המקום והחלוקה למתחמים לאישור מראש של הרשות המקומית ולשכת הבריאות המחוזית
הלימודים חודשו לפי מפת רמזור לא עדכנית
נסביר, כי הרמזור מסתמך על צבע העיר בשבוע שעבר, כאשר העיר הוגדרה ירוקה
התקנות יובאו לאישור ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת כאמור בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מסגרות הצהרונים ממשיכות לפעול במתכונת רגילה
מעבר של המורים יהיה בין ארבע קבוצות גורמים בשלטון המקומי אמרו כי ברוב הישובים חלה עלייה בתחלואה, בהתאם למצב התחלואה בכל הארץ ובעקבות כך ישנם גם ישובים שעל פי המפה שעודכנה לפני עשרה ימים היו ירוקים או צהובים והיום אמורים להיות מוגדרים כתומים או אדומים, אך יפעלו לפי הוראת פיקוד העורף להיצמד למפת הרמזור האחרונה

ההחלטה המסתמנת להטיל סגר על העיר מאכזבת ומגבירה את חוסר האמון של הציבור החרדי בשיקולי פרויקטור הקורונה ומקבלי ההחלטות".

29
דירוג הרמזור נחשף: באיזה צבע הישוב שלכם?
כעת הממונה גמזו מבהיר - רק בשמונה הערים האדומות ביותר והטלת מגבלות תנועה בלבד על יתר הערים האדומות, כשיש באפשרותו להרחיב את מספר הערים האדומות שיוטל עליהן סגר
דירוג הרמזור נחשף: באיזה צבע הישוב שלכם?
שנכנס לתוקף משפיע מהיום ב' על מערכת החינוך בגני ילדים ובכיתות א'-ד' - גם ביישובים אדומים וכתומים
מתווה הרמזור • קבינט הקורונה: הנחיות למוסדות לימוד, אירועים, קניונים, מוזיאונים, חגי תשרי ועוד...
מטרת התקנות שבנדון, לקבוע ולהסדיר את ההגבלות על פעילות מוסדות לימוד אלה: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על-יסודיים, מוסדות חינוך מיוחד, קונסרבטוריונים ומוסדות לתלמידים מחוננים, וזאת מכוח חוק סמכויות מיוחדות, ובכך להחליף את ההוראות שעוסקות במוסדות אלה בצו הגבלת מוסדות חינוך