ברכות לחג הקורבן. הארגון הוציא אתכם לחופשה פסח? ומה קורה בחג הקורבן? או בחג המולד?

בניגוד לעיד אל פיטר, שאותו חוגגים רק מוסלמים, את עיד אל אדחא חוגגים הן מוסלמים והן דרוזים למאמר נוסף בנושא חג זה: לאורך הקריירה שלי, זכיתי לטייל בעולם וללמוד מקרוב על תרבויות ומנהגים שונים
צוות האתר, אשר אין להתבלבל באדיקותו ומחויבותו לערכיו, נצמד לדברי חכמי ופרשני האסלאם וציין כי שני העקרונות הללו אינם בבחינת פסק הלכה והם אינםחלק מיסודות הדת אצול א-דין מהיום במשך חודש ימים נחוג חג זה,חודש עם מאפיינים דתיים, חברתיים, משפחתיים ותרבותיים

גם בנוגע למקום העקידה ישנה מחלוקת כאשר הראשונים ציינו את המסורת שהעביר הפרשן אלקורטובי לפיה ישנן 4 סברות בנוגע למקום העקידה: 1 מכה, 2 אלמונחר, 3 הר ת'ביר, 4 באזור א-שאם הלבנט במרחק 2 מייל מהר הבית.

ברכות והיכרות לחג הרמדאן
בדיוק על זה שוחחתי עם אירית חוביץ' פליישמן, שהקימה
על עיד אלאדחא ועל אסלאם שמכיר גם בעקידת יצחק
© כל הזכויות שמורות לתמי לנצוט ליבוביץ
דף אינטראקטיבי מפעיל בנושא חג הקורבן..
העלייה לרגל עצמה נמשכת כשבוע, וחג הקורבן מציין את אחד השיאים במהלך הטקסים הנהוגים בה
החג קשור למה שביהדות נודע כסיפור עקידת יצחק, ומציין את מעשה העקידה של ישמעאל, שאותו על פי הקוראן היה איברהים מוכן להקריב לאלוהים הרמדאן נמשך כמעט חודש וחצי, כולל חג הקורבן, ואף אחד לא מדבר על זה
יש להוסיף שהיום שלפני החג הוא יום צום וטהרה לקראת החג בלא מעט מקומות עבודה יש גיוון תעסוקתי וזה דבר מבורך לכשעצמו, עם זאת עולה השאלה, עד כמה אותם ארגונים מאפשרים ביטוי ל, ולצרכים השונים של העובדים המשתייכים לקבוצות מיעוט? לחג זה קודמים עשרה ימים בעלי חשיבות מרובה בדת הדרוזית, ימים בהם הדתיים מתפללים בכל יום וחלקם נוהג אף לצום צום מלא או חלקי, לטהרת הגוף והנפש

הצעירה אשר התחלחלה מהשוני בסיפור עליו גדלה ביקשה מצוות האתר לנקוט בצעדים חריפים כנגד אותו הערוץ "אשר מסלף את העובדות".

17
עיד אל אדחא
בכל מקרה זה לא נכון להסתכל על החגים רק מתוך הפריזמה של החופשות
ברכות והיכרות לחג הרמדאן
למשל לא כל הערבים צמים ברמדאן, כמו שלא כל היהודים צמים ביום כיפור
על עיד אלאדחא ועל אסלאם שמכיר גם בעקידת יצחק
גם במקרה דנן רוב הפרשנים רואים במסורת הראשונה המזהה את מקום העקידה עם מכה כמסורת המהימנה ביותר