אוניברסיטת אריאל אזור אישי. אזור אישי אוניברסיטת אריאל

שרידיו של אישי הוטמנו ב ליד , ומוחו נשמר ב מעוצב בסגנון ה, ועטוף בעור המרכז עוסק במחקר, המתחקה אחר ענבי יין אבודים אנדוגניים לישראל, ששימשו לייצור יין בימי קדם
מסיבה דומה אריאל גם הייתה מנועה מלהשתתף במחקרים במימון הממשל בארצות הברית, עד להסרת האיסור בידי ממשל בשנת 2020 סך כל תקציבי המחקר והפיתוח שסגל האוניברסיטה גייס מקרנות תחרותיות וגורמי תעשייה הם למעלה מ-45 מיליון לשנה לא כולל שכר החוקרים שהם חברי ה

הכריזה שאינה מכירה בשינוי השם מכיוון שלטענתה לא ניתן אישור המפקד הצבאי, ועד הכירה המועצה בתארים שהתקבלו במוסד תוך ציון העובדה שהשימוש בשם "המרכז האוניברסיטאי" אינו מוסכם עליה.

בריכת שחייה עירונית אריאל
לצורך פתיחת פנייה יש להזדהות באמצעות ההזדהות האחידה של משרד החינוך שם משתמש וסיסמה
îéãò àéùé ìúìîéãéí
מעבר להוראה מקוונת בטווח של ימים בודדים והכשרת…
בריכת שחייה עירונית אריאל
המרכז מעניק מדי שנה את "פרס מולדובן לספרות ביטחונית" בסך 5,000 ל ב בנושאי וביטחון
אישי זיהה חפצים חומריים שונים והסביר כיצד יוצרו, וכן סיפק מידע רב ערך על שפת היאנה שירות התעסוקה הישראלי רשות המיסים רשות המיסים — gov
דו"ח הוועדה קבע כי המכללה מתפקדת למעשה כאוניברסיטה לכל דבר בתרבות של אנשי היאנה שאילת אדם לשמו היא חריגה חמורה מכללי הנימוס; אדם משבט היאנה לעולם לא יאמר את שמו בתשובה לשאלה ישירה, ויזכיר אותו רק לעיתים נדירות מיוזמתו

ווטרמן, יחד עם ה , ראיינו את אישי באריכות במשך השנים הבאות, והוא סייע להם לשחזר את תרבות היאהי.

מובילים.ות בתקופת משבר הקורונה — ירון חריטן
המדרשה הוקמה על ידי מתיישבי שעברו לגור באריאל לאחר שפונו מיישובם במסגרת , מתוך מגמה להתחבר אל העיר אריאל ואל המרכז האוניברסיטאי
מובילים.ות בתקופת משבר הקורונה — ירון חריטן
שינוי השם אושר גם על ידי והתקבל בברכה על ידי ראש הממשלה,
אריאל מערכת פניות
הוא חי בדירה במוזיאון במשך רוב חמש השנים הנותרות של חייו
ביולי 2018 אישרה הקמה של פקולטה לרפואה , אך החלטה זו בוטלה בפברואר 2019 על ידי , מכיוון שסגנית יו"ר המל"ג, הצביעה בעד ההחלטה, בזמן שהתקיימו דיונים בדבר קידומה לתואר באוניברסיטת אריאל, מה שהציב אותה ב אישי חי במסגרת זו את חמש השנים האחרונות של חייו
בראש המדרשה עומדות הרבניות שלומית שילר ואתי אלסטר באוגוסט 2012 הגישו האוניברסיטאות האחרות למעט עתירה לבג"ץ נגד ההחלטה, והעתירה נדחתה בדצמבר 2013

כמו כן מבצעים חוקרי האוניברסיטה פרויקטים רבים של מחקר ופיתוח לפי הזמנות או בשיתוף פעולה עם התעשייה הביטחונית וחברות ישראליות אחרות דוגמת מסלול הלימודים אנליזה פרמצבטית בשיתוף וכן חברות אמריקאיות ואירופיות.

29
מובילים.ות בתקופת משבר הקורונה — ירון חריטן
זהו הספר המחקרי הראשון על אישי הכולל גם מאמרים שנכתבו על ידי צאצאי האינדיאנים
מובילים.ות בתקופת משבר הקורונה — ירון חריטן
האחות והדוד לא חזרו, והוא נותר בודד, האחרון מבני שבטו
אזור אישי אוניברסיטת אריאל
המפגש של אישי עם התרבות המערבית המודרנית, והיותו שריד אותנטי אחרון לאינדיאנים במערב ארצות הברית, עוררה עניין אקדמי וציבורי נרחב, ודמותו של אישי זכתה לתיעוד והנצחה במגוון יצירות מדעיות ואמנותיות